Prohlášení o shodě

Rohožky samba » Prohlášení o shodě

Problematiku „Prohlášení o shodě“ upravuje Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, kterými se stanoví technické požadavky na výrobky.

Shoda musí být posouzena pouze u „vybraných výrobků“, stanovených těmito nařízeními vlády. Rohože žádné platné nařízení vlády nezmiňuje, rohože proto nevyžadují posouzení o shodě.

Posouzení o shodě se dále nevyžaduje u výrobků, které již byly legálně uvedeny na trh EU.

Prohlášení o shodě smí vystavit pouze výrobce nebo dovozce do EU. Distibutor (my), však nesmí prodávat výrobky, které zjevně nesplňují požadavky zákona.

Prohlášení distributora (nás) je pro vás připraveno ke stažení.


Aktuality


Novinky e-mailem

Buďte informováni o všech novinkách Rohožky samba


© 2023 - Všechna práva vyhrazena. ROHOŽKY samba s.r.o.

  Infolinka +420 602 493 338
info@rohozkysamba.cz